News Headline: Kỹ năng cần có của người làm Barista Article Description: Giúp bạn hiểu rõ hơn về những kỹ năng cần phải có của một Barista để từ đó biết rèn luyện chính mình để trở thành một nghệ nhân Barista thực thụ Published Date: 2017-08-17T32:10:30+08:00 Modified Date: 2017-08-17T32:10:30+08:00 Image URL: https://hocphache.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/ky-nang-can-co-cua-nguoi-lam-barista.jpg Image Width: 400 Image Height: 266 Publisher Name: Thể Phụng Logo URL: https://hocphache.com.vn/wp-content/uploads/2016/10/martini.png Logo Width: 70 Logo Height: 70

Đăng ký tư vấn miễn phí

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa đánh giá)
Loading...