News Headline: Cách chọn nơi học Bartender tốt nhất Hồ Chí Minh Article Description: Muốn theo học nghề Bartender bạn phải lựa chọn như cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy, giảng viên, chứng chỉ bằng cấp, cơ hội nghề nghiệp… Published Date: 2017-08-08T32:17:37:00+08:00 Modified Date: 2017-08-08T32:17:37:05+08:00 Image URL: https://hocphache.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/chon-noi-hoc-bartender.jpg Image Width: 400 Image Height: 266 Publisher Name: Thể Phụng Logo URL: https://hocphache.com.vn/wp-content/uploads/2016/10/martini.png Logo Width: 70 Logo Height: 70

Đăng ký tư vấn miễn phí

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá)
Loading...